Nguyễn thị thu Hằng

Tạo yêu cầu

Nguyễn thị thu Hằng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Giáo viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Rèn chữ, Tiếng Việt Lớp 1, Toán Lớp 1
  • Thành Phố Vũng Tầu

Đã có kinh nghiệm kèm bé chuẩn bị vào lớp 1 đã 2 năm. Đang dạy kèm tiếng việt,toán cho bé lớp 1.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985