Nguyễn Thị Thuý An

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Thuý An

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4
  • Quận 5

Sinh viên năm 2 trường ĐH Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật kinh doanh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985