Nguyễn Thị Thùy Dương

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Thùy Dương

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Sinh viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Báo bài, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5
  • Thành Phố Vũng Tầu

***Bản thân luôn muốn thay đổi để ngày một tốt hơn, đem tri thức đến với những ai cần đó là mục tiêu sống của chính tôi để đạt được điều đó đòi hỏi tôi phải nổ lực hết sức mình, tương lai trong tay bạn ***

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985