Nguyễn Thị Trà

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Trà

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1985
  • Giáo viên
  • Bà Rịa - Vũng Tàu
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Trẻ chậm nói, Trẻ chậm phát triển, Trẻ tự kỹ
  • Thành Phố Vũng Tầu

Tôi tên là : Nguyễn Thị Trà .Hiện tại tôi đang là giáo viên dạy tự kỷ và tiểu Học, tại Thành Phố Vũng Tàu.còn thời gian rảnh nên mong muốn tìm lớp để dạy kèm có thêm thu nhập cũng như niềm vui trong công việc tôi yêu thích.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985