Nguyễn Thị Trà Giang

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Trà Giang

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 5, Quận 6, Quận 8

Tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Tiếng anh Thương Mại- Đại học Thương Mại. (GPA 3.3/4)
Toeic 760 (năm 2020)
Đạt danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện khoá học 2018-2022.
Đã có kinh nghiệm gia sư các bạn từ tiểu học đến cấp 2.
Từng làm Trợ giảng tại Học viện Anh ngữ Havina.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985