Nguyễn Thị Yến

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thị Yến

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Nhật luyện viết, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4
  • Quận 1, Quận 4, Quận 8, Quận 7

Yêu trẻ nên muốn nhận các lớp cấp 1 , tiếng anh hiện tại ở level B1 , điểm thi khối D(2019) 21,4

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985