Nguyễn Thu Vân

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thu Vân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận 2, Quận 3, Quận 10, Quận 7

Tôi đang giảng dạy tại Saigon và có kinh nghiệm gia sư tiểu học 2 năm .
Ngoài bằng đại học và chứng chỉ chuyên môn , tôi có giấy chứng nhận luyện chữ đẹp.
Có thể giảng dạy nội dung chương trình giáo khoa tiểu học của Bộ giáo dục.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985