Nguyễn Thúy Hằng

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thúy Hằng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1990
  • Nghề tự do
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh cho học sinh trường quốc tế, Tiếng Anh chương trình khác , Tiếng Anh Giao tiếp, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh online, Tiếng Pháp, Tiếng Pháp các chương trình khác, Tiếng Pháp cho người đi làm, Tiếng Pháp cho trẻ em, Tiếng Pháp Cơ bản, Tiếng Pháp DELF A1, Tiếng Pháp DELF A2, Tiếng Pháp giao tiếp, Tiếng Pháp online

Tôi chuyên ngành Anh Ngữ Kinh tế, đã làm việc tại rất nhiều công ty đa quốc gia. Tiếng Anh chuyên nghiệp nghe nói đọc viết.
Tôi sống 3 năm ở Pháp, phát âm chuẩn, biết phương pháp nghe nói nhanh.
Cảm ơn mọi người liên hệ.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985