Nguyễn Thuỳ Linh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thuỳ Linh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

Cấp 2 đứng thứ 2 lớp, cấp 3 học chuyên hoá của trường chuyên tại hà tĩnh, đạt giải nhì môn hoá lớp 12 cấp tỉnh. Từng dạy kèm cho e học lớp 3 và toán cấp 2

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985