Nguyễn Thuỳ Linh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thuỳ Linh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Sinh viên
  • Bình Dương
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Toán Lớp 1
  • Huyện Dĩ An

Tôi hiện đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Quốc Tế Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang theo học ngành Quản trị Kinh doanh. GPA > 6.5

Tôi có thể tự nhận xét tính cách của tôi là hoà đồng, thân thiện và yêu trẻ con.
Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985