NGUYỄN THỤY THANH HẰNG

Tạo yêu cầu

NGUYỄN THỤY THANH HẰNG

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Đàn Piano
  • Quận 11, Quận 5, Quận Bình Tân

Vừa tốt nghiệp Đại Học Công Nghệ (Hutech) chuyên ngành Kế toán, bên cạnh đó đang theo học tại nhạc viện chuyên ngành sư phạm Piano.
Ưu điểm: yêu thích công việc giảng dạy và yêu trẻ con, có nhiều kinh nghiệm giảng dạy gia sư

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985