Nguyễn Thuỳ Trâm

Tạo yêu cầu

Nguyễn Thuỳ Trâm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Sinh viên

Hiện em đang là sinh viên năm 4 Nhạc viện thành phố hồ chí minh. Chuyên ngành : chỉ huy hợp xướng

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985