Nguyễn Tiến Hoàng

Tạo yêu cầu

Nguyễn Tiến Hoàng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Quảng Ninh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Hạ Long, Thị Xã Uông Bí, Huyện Đông Triều

Là sinh viên năm 2 của đại học Ngoại Thương và đang học chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế
Nhiệt tình, chu đáo
Đã có kinh nghiệm gia sư hơn 1 năm
Em có thể gia sư cho các bé cấp 1 cũng như cấp 2 về các môn Toán, Hóa và Tiếng Anh

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985