Nguyễn Tiến Trực

Tạo yêu cầu

Nguyễn Tiến Trực

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1990
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • AutoCAD, Lập trình C, C++, C#, Lập trình VBA, Science
  • Quận 1, Quận Thủ Đức, Quận 9, Quận Bình Thạnh, Quận 2, Quận 4, Quận 7, Huyện Nhà Bè

Có kinh nghiệm về autocad, lập trình nhúng vi điều khiển, arduino. Đã từng tham gia các khoá dạy về robot và ứng dụng của Vi điều khiển sử dụng ngôn ngữ C, c++, c#, matlab. Có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985