Nguyễn Trần Huyền Trang

Tạo yêu cầu

Nguyễn Trần Huyền Trang

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Đã tốt nghiệp
  • Quảng Nam
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Hội An

Tôi tên là Nguyễn Trần Huyền Trang. Năm nay, tôi 22 tuổi. Tôi là sinh viên đại học sư phạm Toán đã tốt nghiệp năm 2019 bằng loại giỏi. Tôi đã có kinh nghiệm dạy kèm 3 năm. Tôi đã từng dạy các lớp cấp 1, cấp 2 và toán 10. Tôi đăng ký làm gia sư để kiếm thêm kinh nghiệm dạy học và nghiên cứu về tâm lý của học sinh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985