Nguyễn Trần Ngọc Châu

Tạo yêu cầu

Nguyễn Trần Ngọc Châu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Rèn chữ, Tiếng Việt Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 6, Văn lớp 6
  • Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận 10

Nhận dạy các bé từ lớp lá đến lớp 6 ,truyền đạt tốt yêu trẻ con , có thế dạy các bé mất căn bản

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985