Nguyễn Trần Phương Nghi

Tạo yêu cầu

Nguyễn Trần Phương Nghi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Rèn chữ, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3
  • Quận 1, Quận 10, Quận 11, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận Bình Tân

Nhiệt tình, vui vẻ, yêu trẻ em, năng động

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985