Nguyễn Trần Thảo Vi

Tạo yêu cầu

Nguyễn Trần Thảo Vi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8
  • Quận 12, Quận Gò Vấp

Học sinh giỏi văn
Điểm Đh khối D 2018 20.5
Kinh nghiệm 2 năm làm gia sư khối D
Yêu trẻ nên có kinh nghiệm dạy cấp 1
Lấy lại gốc cho hs bị yếu AV
Sv Đh Nguyễn Tất Thành

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985