Nguyễn Trần Trọng Thức

Tạo yêu cầu

Nguyễn Trần Trọng Thức

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lịch Sử Lớp 10, Lịch Sử lớp 11, Lịch Sử lớp 12, Lịch Sử lớp 6, Lịch Sử lớp 7, Lịch Sử lớp 8, Lịch Sử lớp 9 , Lý Lớp 10, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 7, Toán lớp 9 , Văn Lớp 10, Văn lớp 11, Văn lớp 12, Văn lớp 6, Văn lớp 7, Văn lớp 8, Văn lớp 9 , Địa Lý Lớp 10, Địa Lý lớp 11, Địa Lý lớp 12, Địa Lý lớp 6, Địa Lý lớp 7, Địa Lý lớp 8, Địa Lý lớp 9
  • Quận Thủ Đức, Quận 9

Có kinh nghiệm dạy cho trẻ tiểu học và cấp 2 do từng phụ dạy cùng ba mẹ khi còn ở nhà. Thi Đại học khối A nên mình tự tin nhất là môn Toán, bên cạnh đó mình cũng tự tin vào những môn xã hội. Mình được mọi người nhận xét là hoà đồng vui vẻ, mình thích trẻ con nhưng khi dạy thì mình nghĩ cũng cần phải có lúc nghiêm khắc. Em hi vọng sẽ được nhận làm gia sư để trải nghiệm và tự nỗ lực cho những tháng ngày Sinh viên của mình.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985