Nguyễn Trịnh Hoàng Hân

Tạo yêu cầu

Nguyễn Trịnh Hoàng Hân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1992
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Vẽ, Vẽ luyện thi khối H, Vẽ luyện thi khối V

Đã có kinh nghiệm dạy học nhiều năm, kỹ năng dạy học đúng với chuyên môn, giao tiếp, vui vẻ, hoà đồng, nhiệt tình .v.v.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985