Nguyễn Trọng Huy

Tạo yêu cầu

Nguyễn Trọng Huy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý Lớp 10, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận Tân Bình, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8

Sinh viên năm 4, làm nghiên cứu khoa học, học chương trình Kỹ Sư Tài Năng, Khoa Điện - Điện Tử tại Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh
GPA: 8.30/10. Nhiều thành tích học bổng trong học tập.
Dễ gần, thân thiện, tâm lý.
Tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985