Nguyễn Trương Huân

Tạo yêu cầu

Nguyễn Trương Huân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1987
  • Giáo viên
  • Khánh Hòa
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Nha Trang

Có kinh nghiệm 15 năm trong việc giảng dạy Toán Hoá từ lớp 8-9-10-11-12. Có tài liệu đầy đủ để dạy chương trình mới. Kiên nhẫn; vui vẻ ; hoà đồng với học sinh. Lắng nghe yêu cầu của phụ huynh.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985