Nguyễn trường thiên Ân

Tạo yêu cầu

Nguyễn trường thiên Ân

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Cờ Vua, Hóa lớp 8, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, trượt patin
  • Quận Bình Tân

Yêu trẻ con
Kiên nhẫn trong mọi chuyện
Luôn đúng giờ tính tình hiền lành nhưng nghiêm túc trong công việc
Nghiêm khắc trong việc học ,
Biết cách hòa đồng với những trẻ có tích cách riêng biệt quá nhút nhát hoặc quá tăng động

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985