Nguyễn Tuấn Anh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Tuấn Anh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Thanh nhạc
  • Quận Gò Vấp

Đã học thanh nhạc ba năm cao đẳng, thi sao mai được top 5 nhạc nhẹ khu vực miền Bắc. Có dạy thêm thanh nhạc căn bản bên ngoài. Có kinh nghiệm dạy hát. Ưu tiên dạy cho người lớn hơn do dạy kỹ thuật nhiều hơn.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985