Nguyễn Văn Cường

Tạo yêu cầu

Nguyễn Văn Cường

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Đã tốt nghiệp
  • Hà Nội
  • Lập trình, Lập trình C, C++, C#, Lập trình các ngôn ngữ khác, Lập trình Python
  • Quận Hà Đông

Kính chào các bạn học viên và các bậc phụ huynh,

- Em tên là Nguyễn Văn Cường. Hiện nay, em đang làm nghiên cứu và theo học Thạc sỹ tại Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội.

Nội dung có thể giảng dạy:
- Lập trình cơ bản: Python, C/C++, Matlab, HDL (VHDL, Verilog).
- Các ứng dụng cụ thể của ngôn ngữ lập trình:
+ Thực thi thuật toán và nhận dạng hình ảnh dựa trên mạng nơ-ron nhân tạo (ngôn ngữ Python);
+ Lập trình Arduino và một số loại vi điều khiển (ngôn ngữ C);
+ Triển khai thuật toán và sử dụng Toolbox liên quan đến lĩnh vực Điện tử - Viễn thông (Matlab);
+ Thiết kế vi mạch số được thực thi trên FPGA (HDL).

Phương pháp giảng dạy:
- Hình thành tư duy chung cho học viên qua các bước:
1. Xác định rõ bài toán;
2. Phân tích, đưa ra các cách tiếp cận bài toán khác nhau;
3. Tìm ra phương án giải quyết bài toán tối ưu nhất.
- Quy trình giảng dạy đối với từng nội dung:
1. Trình bày lý thuyết ngắn gọn, liên hệ với kiến thức đã được học;
2. Làm bài tập mẫu đối với lý thuyết vừa được học hoặc/và kết hợp với lý thuyết cũ;
3. Bài tập vận dụng cho học viên;
4. Chữa bài tập cho học viên, phân tích và đánh giá kết quả đó;
5. Giao bài tập về nhà cho học viên và chữa bài tập đó vào đầu giờ buổi học tiếp.

Sau mỗi khoá học, học viên có khả năng:
- Giải quyết các bài toán liên quan đến nội dung đã được học.
- Tận dụng những nội dung đã được học làm kiến thức nền tảng để tiếp cận những kiến thức mới.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985