Nguyễn Văn Hưởng

Tạo yêu cầu

Nguyễn Văn Hưởng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Đã tốt nghiệp
  • Hà Nội
  • Lập trình C, C++, C#, Lập trình java spring, Lập trình Python, Lập trình SQL, Lập trình VBA, Lập trình Java, Toán cao cấp, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Xác suất thống kê
  • Quận Thanh Xuân

+ Giải quốc gia Toán
+ Lập trình C/C++/Java/Python

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985