Nguyễn Văn Nghĩa

Tạo yêu cầu

Nguyễn Văn Nghĩa

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Đàn Guitar
  • Quận Thủ Đức

Biết lắng nghe, kiên nhẫn, vui tính, truyền đạt ý của mình sao cho người nghe dễ hiểu nhất

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985