Nguyễn Văn Nở

Tạo yêu cầu

Nguyễn Văn Nở

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1993
  • Đã tốt nghiệp
  • Quảng Nam
  • Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Lý Luyện thi đại học, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 5, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Tam Kỳ

Đã tốt nghiệp ĐHSP Đà Nẵng, có kinh nghiệm dạy kèm.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985