NGUYỄN VĂN QUYỀN

Tạo yêu cầu

NGUYỄN VĂN QUYỀN

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Sinh viên
  • Báo bài, Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9

sinh viên năm 2 trường đại học sư phạm ngành học sư phạm khoa học tự nhiên, đã có Kinh nghiệm 3 năm làm gia sư,

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985