Nguyễn Văn Tấn Phước

Tạo yêu cầu

Nguyễn Văn Tấn Phước

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1998
  • Giáo viên
  • Đàn Organ, Đàn Piano

Mình đã dạy piano, organ (keyboard) rất nhiều người và giúp họ có khả năng nắm được nhạc lý cơ bản trong vòng chưa đầy từ 1-2 tháng. Mình giúp họ học và chơi nhạc bằng tư duy, từ tư duy đó có thể tự chơi nhiều bản nhạc mà họ yêu thích.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985