NGUYỄN VĂN THI

Tạo yêu cầu

NGUYỄN VĂN THI

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1969
  • Giáo viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài

Tôi là Nguyễn Văn Thi.
Giảng viên Thạc SỸ tiếng Hoa, tại Trung Quốc, trên 18 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hoa tại các trường quốc tế.
- Thầy nhận dạy các lớp tiếng Hoa NHÓM SINH VIÊN, NHÂN VIÊN …
LUYỆN THI HSK (LEVEL 1 – LEVEL 6) – 100% ĐẬU.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985