Nguyễn văn Tuệ

Tạo yêu cầu

Nguyễn văn Tuệ

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Lập trình, Lập trình C, C++, C#, Lập trình các ngôn ngữ khác, Lập trình online, Lập trình Python, Lập trình web
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 8

tôi đã từng là một sv khá dỡ ở trường đại học nhưng bằng sự cố gắng tôi đã vá lại được những kiến thức mà tôi đã mất ở quá khứ, tôi muốn chia sẽ điều đó đến tất cả các bạn, với mục đích giúp cho các bạn có kiến thức chắc chắn và hướng đi đúng đắng trong nghề

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985