Nguyễn Vũ Quỳnh Anh

Tạo yêu cầu

Nguyễn Vũ Quỳnh Anh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Nghề tự do
  • Hồ Chí Minh
  • Các môn đại học khác, Tiếng Anh, Tiếng Anh Giao tiếp
  • Quận Tân Phú

Health Coach Quỳnh Anh - được chứng nhận bởi Institute for Integrative Nutrition (USA) và Hiệp hội trị liệu không dùng thuốc Hoa Kỳ (AADP) - sẽ hỗ trợ bạn nâng cao sức khoẻ tâm lý, cùng bạn khám phá thế giới nội tâm và đánh thức những tiềm năng bên trong bạn. Coach Quỳnh Anh cũng sẽ cùng bạn thiết kế những bữa ăn lành mạnh, lối sống năng động, phát triển tư duy cởi mở

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985