Nguyễn Vũ Thảo Nguyên

Tạo yêu cầu

Nguyễn Vũ Thảo Nguyên

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Đàn Piano

Có bằng nhạc quốc tế LCM
Có kinh nghiệm dạy được 2 năm
Tính cách hoà đồng, vui vẻ, có thể trò chuyện và chơi với trẻ em

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985