Nguyễn Vương Phương Thảo

Tạo yêu cầu

Nguyễn Vương Phương Thảo

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Báo bài, Hóa lớp 8, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Trẻ chậm nói
  • Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận 10, Quận 11

Yêu trẻ, hoà đồng, thân thiện, tâm lý, lắng nghe học sinh, quan tâm, chu đáo và trách nhiệm trong công việc, đang dạy kèm 2 bé chuẩn bị vào lớp 1 và 1 bé lớp 2

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985