Nguyễn Xuân Tiến

Tạo yêu cầu

Nguyễn Xuân Tiến

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa Lớp 10, Hóa lớp 11, Hóa lớp 12, Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận 10, Quận 5

Mình là sinh viên năm cuối Đại Học bách khoa do năm cuối nên chỉ còn mỗi luận văn tốt nghiệp nên mình đăng kí làm gia sư cấp 2 hoặc 3 môn toán lý hoá .

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985