Nguyễn Xuân Ty

Tạo yêu cầu

Nguyễn Xuân Ty

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1974
  • Nghề tự do
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh, Tiếng Anh chương trình khác , Tiếng Anh Giao tiếp, Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9
  • Quận 1, Quận Bình Thạnh, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận, Quận 3, Quận 5

Tôi tốt nghiệp Đại Học tại trường AIUP( Asia International University Pacific) tại Thailand năm 2004. Tôi chuyên dạy kèm Anh Văn các lớp phổ thông các lớp(đặc biệt ngữ pháp cho cấp 2 & cấp 3), và Anh Văn giao tiếp.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985