Nguyễn Yến Nhi

Tạo yêu cầu

Nguyễn Yến Nhi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12

Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985