Nhan Hoàng Thùy

Tạo yêu cầu

Nhan Hoàng Thùy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1999
  • Sinh viên
  • Khánh Hòa
  • Tiếng Trung, Tiếng Trung cho người đi làm, Tiếng Trung cho trẻ em, Tiếng Trung Cơ bản, Tiếng Trung giao tiếp, Tiếng Trung HSK 3
  • Thành Phố Nha Trang

Tôi đang là sinh viên năm 3 ngành Ngôn Ngữ Anh tại đại học Nha Trang. Tôi đã từng dạy tiếng Trung, sub phim, phiên dịch một vài nơi. Tôi xin cám ơn.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985