Như Dung

Tạo yêu cầu

Như Dung

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1997
  • Nghề tự do
  • Hồ Chí Minh
  • Bóng rổ, Tiếng Trung
  • Quận 1, Quận 12, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 8, Quận 7

Dung sn 1997 hiện đang làm công việc biên/phiên dịch tiếng Trung cho cty thương mại Trung Quốc tại Việt Nam.
Nhận lớp kèm tiếng Trung ( Thành thạo tiếng Trung - có bằng cấp HSK level 5)
Nhận lớp dạy bóng rổ cơ bản

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985