Ong Thế Dũng

Tạo yêu cầu

Ong Thế Dũng

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Đã tốt nghiệp
  • Bắc Giang
  • Lý Lớp 10, Lý lớp 11, Lý lớp 12, Lý lớp 6, Lý lớp 7, Lý lớp 8, Lý lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Bắc Giang, Huyện Lạng Giang, Huyện Yên Dũng

Sinh viên trong quân đội mới ra trường bằng giỏi
Đam mê nghề gia sư, dạy kèm cho các em tiểu học, trung học
Nhiệt tình, trách nhiệm, hoà đồng, năng động

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985