Phạm Anh Tuấn

Tạo yêu cầu

Phạm Anh Tuấn

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1996
  • Đã tốt nghiệp
  • Hà Nội

Học guitar tự do 5 năm.....................................
Có những kiến thức căn bản về nhạc lí, hoà thanh.................................................................
Không nhận dạy guitar cổ điển.........................
Có thể dạy ukulele.............................................
.......

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985