Phạm chí Hữu

Tạo yêu cầu

Phạm chí Hữu

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1992
  • Đã tốt nghiệp
  • Cà Mau
  • Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán lớp 12, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Thành Phố Cà Mau, Huyện U Minh

Đã tốt nghiệp cao học Toán Giải Tích

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985