Phạm Hải Thụy

Tạo yêu cầu

Phạm Hải Thụy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Đồng Nai
  • Tiếng Anh Lớp 1, Tiếng Anh Lớp 10, Tiếng Anh lớp 11, Tiếng Anh lớp 12, Tiếng Anh Lớp 2, Tiếng Anh lớp 3, Tiếng Anh lóp 4, Tiếng Anh lớp 5, Tiếng Anh lớp 6, Tiếng Anh lớp 7, Tiếng Anh lớp 8, Tiếng Anh lớp 9 , Tiếng Anh luyện thi Flyer, Tiếng Anh luyện thi KET, Tiếng Anh luyện thi Mover, Tiếng Anh luyện thi Starter, Tiếng Anh online
  • Thành Phố Biên Hòa

Dạ em là sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế TP HCM UEH, em đã có IELTS 7.0, có bằng Starter và Mover 15 khiên, KET, là học sinh chuyên Anh ở cấp 2 và cấp 3, cấp 3 học trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh Đồng Nai, đã có ít kinh nghiệm dạy kèm các bé nhỏ

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985