Phạm Hùynh Hiếu Tài

Tạo yêu cầu

Phạm Hùynh Hiếu Tài

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2002
  • Sinh viên
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Lý lớp 6, Lý lớp 9 , Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lớp 5, Toán lớp 12, Toán lớp 3, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 9
  • Quận Thủ Đức, Quận 9

Năng động,sáng tạo,chuyên cần,có tinh thần trách nhiệm cao với công viêck,sẵn sàng kèm cặp nhiệt tình các bạn học sinh bằng nhiều phương pháp

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985