Phạm Linh Chi

Tạo yêu cầu

Phạm Linh Chi

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1995
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Tiếng Anh, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5
  • Quận 1, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 5

Em có kinh nghiệm làm gia sư môn Tiếng Anh cho một bé gái lớp 6 học yếu. Điểm cuối kỳ II của bé đã cải thiện so với kỳ I, từ 3 điểm thành 6 điểm.
Em có chứng chỉ IELTS 5.5 năm 2018 và hiện tại đang học tiếp để cải thiện kỹ năng.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985