Phạm Ngọc Đan Thy

Tạo yêu cầu

Phạm Ngọc Đan Thy

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2001
  • Sinh viên
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5

Bản thân thích ứng nhanh, có tính kiên nhẫn và nhẹ nhàng, cách truyền đạt rõ ràng dễ hiểu, có kiến thức và thích trẻ em

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985