Phạm Ngọc Lan

Tạo yêu cầu

Phạm Ngọc Lan

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2004
  • Sinh viên
  • Bình Dương
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7

- Sinh viên năm 2 Đại học Ngân Hàng TPHCM.
- Có kinh nghiệm dạy bé lớp lá, lớp 1 và 2.
- Có kiên nhẫn và trách nhiệm cao.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985