Phạm Ngọc Trâm

Tạo yêu cầu

Phạm Ngọc Trâm

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 1987
  • Giáo viên
  • Tiếng Việt Lớp 1, Tiếng Việt Lớp 2, Tiếng Việt lớp 3, Tiếng Việt lóp 4, Tiếng Việt lớp 5, Toán Lớp 1, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5

Giáo viên tiểu học trường Hoà Bình ( đường Trần Phú)

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985