Phạm Quý Hoàng Minh

Tạo yêu cầu

Phạm Quý Hoàng Minh

  • Năm sinh:
  • Trình Độ:
  • Nơi ở:
  • Môn dạy:
  • Có thể dạy tại:
  • 2000
  • Đã tốt nghiệp
  • Hồ Chí Minh
  • Hóa lớp 8, Hóa lớp 9 , Toán Lớp 1, Toán Lớp 10, Toán lớp 11, Toán Lớp 2, Toán lớp 3, Toán lớp 4, Toán lớp 5, Toán lớp 6, Toán lớp 7, Toán lớp 8, Toán lớp 9
  • Quận 1, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận, Quận 3, Quận 10, Quận 11, Quận 5

Mình đã có kinh nghiệm dạy toán phục hồi căn bản cho nhiều bạn. Đã làm gia sư được 4 năm liên tục.

Các lớp Đã dạy ({{classes.length}})

090 333 1985